Domov pro seniory Háje

Denní stacionář

V denním stacionáři nabízíme odbornou péči o seniory a seniory trpící Parkinsonovou nemocí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc. Naší snahou je poskytnout potřebnou denní péči a dopřát ošetřujícím blízkým nezbytný odpočinek. Odbornou záštitu nad zahájením provozu Denního stacionáře Parkinson, převzal v roce 2010 prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Mediální tváří DSP se stala paní Gabriela Vránová, členka souboru činohry Divadla na Vinohradech, publicistka, pedagožka.

V denním stacionáři jsme schopni poskytnout odbornou péči i uživatelům, kteří mají diagnózu Parkinsonovy choroby. Personál je vyškolen a má praxi v péči o tyto uživatele.

Stacionář nabízí své služby ve všední dny od 8 do 16 hodin.

Program stacionáře

Denní program je možné přizpůsobit podle schopností a aktuálního zdravotního stavu našich uživatelů.

Stáhnout denní program stacionáře (.xlsx)

Poplatky

Poplatky za pobyt v denním stacionáři se hradí na základě podepsané Smlouvy ve výši předem sjednaných úkonů:

Sazebník úkonů

 • celodenní péče (8 hodin) 185 Kč
 • dopolední/odpolední péče (4 hodiny) 100 Kč
 • trénink paměti (60 minut) 80 Kč
 • logopedie a nácvik psaní (60 minut) 80 Kč
 • trénink jemné motoriky (60 minut) 50 Kč
 • zdravotní tělesné cvičení (45 minut) 50 Kč
 • zájmové kluby (60 minut) 50 Kč
 • oběd 75 Kč

Žádost o přijetí

Do denního stacionáře přijímáme uživatele, kteří splňují tyto podmínky:

 • stabilizovaný zdravotní stav uživatele
 • soběstačnost v základní sebeobsluze (příjem stravy, použití toalety)
 • alespoň částečná pohyblivost, orientace v místě a čase (samostatný pohyb po stacionáři)
 • schopnost zapojit se do kolektivu a skupinových aktivit

Pro přijetí do denního stacionáře je třeba vyplnit žádost o pobyt v denním stacionáři, která obsahuje aktuální vyjádření lékaře (praktický lékař, neurolog).

Formuláře a dokumenty