Domov pro seniory Háje

O parkinson centru

V našem nově otevřeném oddělení se s odbornou péčí zaměřujeme na klienty s Parkinsonovou chorobou z Prahy a nabízíme následující služby:

 • trvalý pobyt
 • krátkodobý (přechodný) pobyt
 • denní stacionář

Pobytové služby pro Parkinsoniky

Pro klienty s Parkinsonovou nemocí máme k dispozici 20 lůžek rozdělených na jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje pro trvalý pobyt. Se školeným a trpělivým personálem, který se průběžně dál vzdělává, se snažíme v každodenní péči zohlednit specifika Parkinsonovy nemoci našich klientů. K tomu patří například pravidelné podávání léků, motivování a podporování pravidelných aktivit, sebeobsluhy a chůze. Veškeré služby, které jsou již výše uvedeny (ubytování, stravování, sociální péče atd.) jsou stejné jako pro všechny obyvatele domova.

V rámci kapacity volných míst poskytujeme žadatelům i přechodné bydlení. Tato služba je určena pro parkinsoniky, kteří bydlí doma, ale nedokážou se již celý den sami o sebe postarat. Jejich příbuzní, nebo pečující osoby tak mohou své blízké umístit dočasně v našem zařízení s vědomím, že je o ně odborně a s 24hodinovou péčí postaráno. Touto službou chceme pomoct právě takovým rodinám, které pečují o svého „nemocného“ často až do vyčerpání vlastních sil, a umožnit jim tak, aby mohly s dobrým svědomím načerpat novou energii na dovolené apod.

Klienti pobytové služby (trvalý i přechodný pobyt), kterým je přiznán příspěvek na péči, mají jedinečnou možnost využívat veškerých aktivit denního stacionáře. (Ostatní si musí na jednotlivé skupinové činnosti připlácet.)

Denní stacionář

V denním stacionáři nabízíme odbornou péči o klienty trpící Parkinsonovou nemocí především z Prahy, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc. Naší snahou je poskytnout parkinsonikům denní péči a dopřát ošetřujícím blízkým nezbytný odpočinek. Dále mají klienti stacionáře také možnost využívat rehabilitační zařízení, které se nachází v budově domova. Odbornou záštitu nad zahájením provozu Denního stacionáře Parkinson, převzal prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Mediální tváří DSP se stala paní Gabriela Vránová, členka souboru činohry Divadla na Vinohradech, publicistka, pedagožka. Stacionář je k dispozici ve všední dny od 8 do 16 hodin.

Služby

 • poradna a pomoc v rámci sociální péče
 • informace o Parkinsonově nemoci
 • každý měsíc zajímavé akce a kulturní program pořádaný domovem
 • celodenní ergoterapeutický program ve skupince s využitím fyzioterapeutických a logopedických prvků

Ergoterapie se zaměřuje na smysluplné aktivity. Jejich procvičování a nácvik podporuje zachování a zlepšení vlastních možností a schopností a tím napomáhá získání sebedůvěry. V rámci denního programu se mohou klienti účastnit těchto aktivit:

 • trénink psaní (držení tužky, uvolnění pohybů, opisování textů)
 • aktivity denního života (oblékání, základní hygiena, stravování, doporučení pomůcek)
 • trénink jemné a hrubé motoriky (uvolnění svalů a trénink koordinace pohybů)
 • paměťová cvičení (čtení, doplňování, obrázkové hry)
 • výtvarné práce (tvorba jako podpora sebevědomí)

Den ve stacionáři

8:00 – 9:00 Příchod
Dostavení se do stacionáře vlastní dopravou.
9:00 – 10:00 Přivítání
Seznámení s denními aktualitami (denní tisk) a programem dne.
10:00 – 11:00 Ranní cvičení
Pravidelné cvičení je zvláště u Parkinsonovy nemoci velmi nezbytné. Pro zachování a zlepšení vlastní mobility a stability provádíme s klienty strečinková, posilující a relaxační cvičení.
11:00 – 12:30 Oběd
Klient si předem může vybrat ze dvou jídel z jídelníčku Domova pro seniory Háje.
12:30–13:30 Zasloužený odpočinek
v klidném prostředí si může každý klient dle vlastních potřeb a zvyků odpočinout. V naší odpočinkové místnosti si může dát v pohodlném relaxačním křesílku nohy nahoru, nebo si na polohovacím lůžku i zdřímnout.
13:30 – 15:45 Odpolední program
Za hezkého počasí trávíme čas venku na zahradě nebo procházkou v okolní přírodě. Za pomoci her, paměťových cvičení a ostatních již výše uvedených terapeutických aktivit se snažíme klienty podpořit a zlepšit jejich schopnosti. Skupinovými aktivitami napomáháme klientům zapojit se do společného dění a tím se vyvarovat sociální izolace.
15:45 – 16:00 Cesta domů
Následuje rozlučka a klienti se chystají na cestu domů.

Tento denní program je rámcový a upravujeme jej podle schopností a zdravotního stavu našich uživatelů.

Poplatky

Poplatky za pobyt v denním stacionáři je možné uhradit z příspěvku na péči. Uživatel, jemuž není příspěvek na péči přiznán, hradí služby za jeden den v této výši:

 • pobyt 185 Kč
 • oběd 75 Kč
 • celkem 260 Kč

Žádost o přijetí

Do denního stacionáře přijímáme uživatele, kteří splňují tyto podmínky:

 • diagnóza Parkinsonovy nemoci
 • stabilizovaný zdravotní stav uživatele
 • soběstačnost v základní sebeobsluze (příjem stravy, použití toalety)
 • alespoň částečná pohyblivost, orientace v místě a čase (samostatný pohyb po stacionáři)
 • schopnost zapojit se do kolektivu a skupinových aktivit

Pro přijetí do denního stacionáře je také třeba vyplnit:

 • žádost o pobyt v denním stacionáři
 • vyjádření lékaře
 • sociální šetření
 • smlouva o poskytnutí sociální služby

Formuláře