Domov pro seniory Háje

Denní stacionář

V denním stacionáři poskytujeme s vyškoleným personálem odbornou péči především o klienty trpící Parkinsonovou nemocí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc. Našim cílem je v rámci kolektivních aktivit napomáhat klientům s PN, ale i jiným seniorům v udržování jejich fyzické i psychické kondici. Zároveň bychom tak chtěli minimalizovat riziko domácí izolace a v neposlední řadě dopřát i ošetřujícím blízkým nezbytný odpočinek.

Provoz Denního stacionáře Parkinson byl zahájen v roce 2010 a odbornou záštitu převzal prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

Služby stacionáře poskytujeme ve všední dny od 8 do 16 hodin.

Program stacionáře

Veškeré aktivity ve stacionáři probíhají skupinově, ale v rámci našich možností provádíme i individuální trénink. Základním prvkem každého dne, je pravidelné ranní cvičení. Dále provádíme dle přání a schopností, ale také podle aktuálního zdravotního stavu našich klientů, trénink paměti, grafomotoriky, jemné motoriky, logopedická cvičení a různé ruční kreativní práce.

Stáhnout denní program stacionáře (.docx)

Poplatky

Poplatky za pobyt v denním stacionáři se hradí na základě podepsané Smlouvy ve výši předem sjednaných úkonů:

Sazebník úkonů

 • celodenní péče (8 hodin) 185 Kč
 • dopolední/odpolední péče (4 hodiny) 100 Kč
 • trénink paměti (60 minut) 80 Kč
 • logopedie a nácvik psaní (60 minut) 80 Kč
 • trénink jemné motoriky (60 minut) 50 Kč
 • zdravotní tělesné cvičení (45 minut) 50 Kč
 • zájmové kluby (60 minut) 50 Kč
 • oběd 75 Kč

Žádost o přijetí

Do denního stacionáře přijímáme uživatele, kteří splňují tyto podmínky:

 • stabilizovaný zdravotní stav uživatele
 • soběstačnost v základní sebeobsluze (příjem stravy, použití toalety)
 • alespoň částečná pohyblivost, orientace v místě a čase (samostatný pohyb po stacionáři)
 • schopnost zapojit se do kolektivu a skupinových aktivit

Pro přijetí do denního stacionáře je třeba vyplnit žádost o pobyt v denním stacionáři, která obsahuje aktuální vyjádření lékaře (praktický lékař, neurolog).

Další služby

Dále nabízíme klientům s Parkinsonovou nemocí možnost využití krátkodobého (přechodného), nebo trvalého pobytu v našem zařízení s odbornou péčí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Formuláře a dokumenty