Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

S naším domovem se můžete detailně seznámit také prostřednictvím virtuální prohlídky.

Aktuality:

Více než před týdnem 25. 09. 2018
Otevíráme dětskou skupinu Paleček

12. září 2018 jsme zahájili provoz dětské skupiny Paleček v budově Domova pro seniory Háje. Ta je připravena pro 12 dětí od dvou let do zahájení povinné školní docházky. Veškeré informace o provozu, programu a možnostech, jak děti do Palečku přihlásit, najdete zde v sekci „Dětská skupina Paleček“.

Více než před týdnem 08. 10. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pondělí 8.10.2018 se v Domově pro seniory Háje koná od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří. Pro zájemce bude připravena prezentace služeb a fotografií v sále, tiskopisy, malé občerstvení, v 10 a ve 13 hodin prohlídka zařízení.

Více než před týdnem 01. 08. 2018
Virtuální prohlídka našeho domova

S naším domovem se můžete detailně seznámit také prostřednictvím virtuální prohlídky.

Kulturní program:

05. 11. 2018, 15:15 hod.
PŘEDNÁŠKA MUDr. PRECLÍKA - SÁL

Stárnutí a stáří jako nejzajímavější období života? Přijďte si poslechnout povídání pana doktora, který je uznávaným odborníkem a vidí kožní problémy v souvislostech. Léčí a uzdravuje, není jen předepisovatelem léků. Po ukončení besedy bude pan doktor přítomen v prostorách kavárny a k dispozici případným individuálním dotazům.

07. 11. 2018, 14:00 hod.
PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY - SÁL

Hudební představení Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce, ve kterém zazní písničky Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a také staropražské a lidové písně ze všech koutů naší vlasti.

11. 11. 2018, 16:00 hod.
OBLÍBENEC V RODINĚ - KAPLE

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

14. 11. 2018, 14:00 hod.
MEDUNKY - SÁL

Seniorky z Prahy 1 vám předvedou historické tance, zarecitují několik básní a na závěr si společně můžete zazpívat národní písně.

Včera 21. 11. 2018, 14:00 hod.
V+W - SÁL

Vzpomínka na slavnou dvojici Jiří Voskovec a Jan Werich. Pořadem provází pan Jiří Novotný.

Dnes 22. 11. 2018, 10:00 hod.
BÁBOVKY - ERGOTERAPIE

Oslava listopadových narozenin našich obyvatel.

Za 3 dny 25. 11. 2018, 16:00 hod.
Člověk míní, Pán Bůh mění - KAPLE

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

Za týden 29. 11. 2018, 10:00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA S CÍRKVÍ BRATRSKOU - ERGOTERAPIE

Výtvarnou aktivitu s názvem „příprava na Vánoce“ povede paní Miriam Nováková. Můžete si vyrobit drobné dárečky ze dřeva pro své nejbližší nebo jen tak sobě pro radost.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.