Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než před týdnem 29. 03. 2016
Pozastavení příjmu žádostí o přijetí (trvalé pobyty)

S platností od 1. 4. do 30. 6. 2016 je pozastaven příjem žádostí o přijetí do domova pro seniory – trvalé pobyty. Důvodem jsou rozsáhlé rekonstrukce v objektu.

Více než před týdnem 29. 01. 2016
DAROVANÉ PŘÁNÍ

Nabízíme všem zájemcům partnerství v projektu „DAROVANÉ PŘÁNÍ“ Tento projekt je založen na vyplnění, darování, přání našich seniorů. Nejedná se o drahé materiální dary, ale o přání, která našim seniorům udělají radost a sami si již netroufají je realizovat (např. setkání s někým, koho dlouho neviděli; výlet do rodného kraje; návštěva místa, kde strávili příjemné chvíle; prohlídka školy, kde studovali…atd.). Projekt je založen na spolupráci se sponzory, kteří svůj dar pojmou trochu netradičně. Vítáme nejen finanční podporu, ale i například osobní účast ve formě průvodcovství. Tento projekt se i díky pomoci sponzorů podařilo v roce 2015 uskutečnit a všem, kteří se do tohoto projektu zapojili, se jejich přání vyplnilo. VĚŘÍME, ŽE SE NÁM TO SPOLEČNĚ PODAŘÍ I V ROCE 2016 Kontaktní osoba: Michaela Menoušková

Kulturní program:

Před 5 dny 23. 06. 2016, 10:00 hod.
BÁBOVKY - ERGOTERAPIE/SÁL

Oslava červnových narozenin našich obyvatel.

Před 5 dny 23. 06. 2016, 15:00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA - ROZKVETLÝ STROM - ERGOTERAPIE

Společná výroba dekorace z papíru s motivem rozkvetlého jarního stromu. Odpolednem a výtvarnou aktivitou bude provázet paní Miriam Nováková.

Zítra 29. 06. 2016, 14:00 hod.
SETKÁNÍ S PANÍ HUDBOU - SÁL

Přednáška spojená s poslechem reprodukované hudby, tentokrát na téma pěvkyně Karel Berman.

Více než za týden 13. 07. 2016, 14:00 hod.
KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY - SÁL

Kancelář prezidenta republiky připravila prezentaci, při které vás její zaměstnanci seznámí jednak s historií KPR od roku 1918, až do doby současné, dále představí prostory Pražského hradu, kde KPR sídlí, činnost KPR a prezidenta republiky a v neposlední řadě představí činnost vybraných odborů a oddělení. Po prezentaci bude následovat debata, v níž budou zodpovězeny případné dotazy.

Více než za týden 17. 07. 2016, 16:00 hod.
DOBŘE ZAČÍT, ALE HLAVNĚ DOBŘE SKONČIT - KAPLE

Odpoledne povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer. Dle možností bude zajištěn hudební doprovod s možností si i společně zazpívat.

Více než za týden 20. 07. 2016, 14:00 hod.
TAMBURAŠI - SÁL

Originální orchestr složený z drnkacích nástrojů vám zahraje známé skladby.

Více než za týden 21. 07. 2016, 10:00 hod.
BÁBOVKY - ERGOTERAPIE/SÁL

Oslava červencových narozenin našich obyvatel.

Více než za týden 27. 07. 2016, 14:00 hod.
ŽIVOT JE JEN PÍSNIČKA - SÁL

Komponovaný pořad hudby a slova, účinkuje Šimon Pečenka.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.