Domov pro seniory Háje

Dobrý den!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

S naším domovem se můžete detailně seznámit také prostřednictvím virtuální prohlídky.

Aktuality:

Více než před týdnem 08. 01. 2019
Dětská skupina Paleček

12. září 2018 jsme zahájili provoz dětské skupiny Paleček v budově Domova pro seniory Háje. Ta je připravena pro 12 dětí od dvou let do zahájení povinné školní docházky. Veškeré informace o provozu, programu a možnostech, jak děti do Palečku přihlásit, najdete zde v sekci „Dětská skupina Paleček“.

Více než před týdnem 01. 08. 2018
Virtuální prohlídka našeho domova

S naším domovem se můžete detailně seznámit také prostřednictvím virtuální prohlídky.

Kulturní program:

Před 4 dny 13. 01. 2019, 16:00 hod.
VĚŘÍTE VE SNY? - KAPLE

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

Včera 16. 01. 2019, 14:30 hod.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ KŘTINSKÁ - SÁL

Přijďte si poslechnout hudební produkci žáků ze základní umělecké školy Křtinská.

Za 3 dny 20. 01. 2019, 14:00 hod.
POSEZENÍ U KYTARY - SÁL

Setkání s dobrovolníkem, panem Murínem a jeho kytarou. Přijďte si zazpívat české písně 30. až 70. let.

Za 6 dní 23. 01. 2019, 14:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE - SÁL

Uvidíte průřez orientálními tanečními styly. Od dítěte po seniory.

Za týden 24. 01. 2019, 10:00 hod.
BÁBOVKY - ERGOTERAPIE

Oslava lednových narozenin našich obyvatel.

Více než za týden 27. 01. 2019, 16:00 hod.
TĚŽKÁ CESTA NÁPRAVY -KAPLE

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

Více než za týden 30. 01. 2019, 14:00 hod.
MAŽORETKY - SÁL

Uvidíte umění mažoretek ze skupiny SympA z.s. Hlavním náčiním mažoretek bude BATON – tedy hůlka i POM – třásně.

Více než za týden 31. 01. 2019, 10:00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA S CÍRKVÍ BRATRSKOU - ERGOTERAPIE

Výtvarnou aktivitu s názvem „Šperkovnice a šperky“ povede paní Miriam Nováková.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.