Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

S naším domovem se můžete detailně seznámit také prostřednictvím virtuální prohlídky.

Aktuality:

Více než před týdnem 10. 07. 2019
Procházky do Milíčovského lesa

Od 10.7. do 28.8. budou místo kulturních vystoupení zařazeny vycházky do nedalekého Milíčovského lesa. Abychom si společně užili krásného letního počasí. Každou středu od 13 hod. Pokud by počasí nepřálo, bude zařazen náhradní program.

Více než před týdnem 08. 01. 2019
Dětská skupina Paleček

12. září 2018 jsme zahájili provoz dětské skupiny Paleček v budově Domova pro seniory Háje. Ta je připravena pro 12 dětí od dvou let do zahájení povinné školní docházky. Veškeré informace o provozu, programu a možnostech, jak děti do Palečku přihlásit, najdete zde v sekci „Dětská skupina Paleček“.

Více než před týdnem 01. 08. 2018
Virtuální prohlídka našeho domova

S naším domovem se můžete detailně seznámit také prostřednictvím virtuální prohlídky.

Kulturní program:

Před 6 dny 18. 07. 2019, 10:00 hod.
BÁBOVKY - ERGOTERAPIE

Oslava červencových narozenin našich obyvatel.

Před 3 dny 21. 07. 2019, 14:00 hod.
POSEZENÍ U KYTARY - SÁL

Setkání s dobrovolníkem, panem Murínem a jeho kytarou. Přijďte si zazpívat české písně 30. až 70. let.

Za 4 dny 28. 07. 2019, 16:00 hod.
VYSVOBOZENÍ A RADOST - KAPLE

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer, na kytaru jej doprovodí Honza Mitiska.

Více než za týden 18. 08. 2019, 14:00 hod.
POSEZENÍ U KYTARY - SÁL

Setkání s dobrovolníkem, panem Murínem a jeho kytarou. Přijďte si zazpívat české písně 30. až 70. let.

Více než za týden 22. 08. 2019, 10:00 hod.
BÁBOVKY - ERGOTERAPIE

Oslava srpnových narozenin našich obyvatel.

Více než za týden 25. 08. 2019, 16:00 hod.
CESTA DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ - KAPLE

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

Více než za týden 29. 08. 2019, 14:00 hod.
OPERA A OPERETA - SÁL

Přijďte si poslechnout operní a operetní skladby v podání paní Hejdukové.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.