Domov pro seniory Háje

O odlehčovací službě

Od roku 2011 poskytujeme také pobytové odlehčovací služby. Tyto služby poskytujeme na dobu určitou osobám, které se o sebe nedokáží z důvodu věku nebo onemocnění postarat samy a pečuje o ně rodina nebo někdo z blízkých v jejich přirozeném prostředí. Blízký, který se o osobu vyžadující péči obvykle stará, má díky této službě možnost odpočinout si a nabrat nové síly po dobu, kdy klient využije našich služeb.

Služby

Co poskytujeme:

  • ubytování a stravu (celkem 20 lůžek)
  • pomoc při hygieně a běžných úkonech péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně-terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • vzdělávací a aktivizační činnosti

Úhrada za odlehčovací službu

Úhrada za odlehčovací službu je 700 Kč/den. Cena zahrnuje stravování, ubytování, sociální služby, aktivizační a zájmové činnosti.

Žádost o přijetí

Máte-li zájem o odlehčovací službu, je třeba podat žádost. Formulář žádosti najdete níže nebo v sekci Důležité dokumenty.

Formuláře