Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než před týdnem 30. 07. 2015
STAVEBNÍ PRÁCE NA BUDOVĚ A1, A2, A3

Od úterý dne 4. srpna 2015 probíhají v objektu Domova pro seniory Háje stavební práce na zateplení fasády budov A1, A2 , A3. Plánované dokončení je dne 30. října 2015. Vzhledem ke stavebním pracím dochází k postupným omezením a úpravám provozu v uvedených budovách. Aktuální informace o omezeních jsou umístěny v prostorách, ve kterých stavební práce probíhají. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VEDENÍ DOMOVA PRO SENIORY HÁJE

Více než před týdnem 02. 06. 2015
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

Nabídky na stavební práce „Zateplení objektů A1, A2, A3“ je možné podávat do 19. 6. 2015 do 14.00 hodin a to na adresu zadavatele.

Zadávací dokumentace

Více než před týdnem 20. 04. 2015
DAROVANÉ PŘÁNÍ

Nabízíme všem zájemcům partnerství v projektu „DAROVANÉ PŘÁNÍ“ Tento projekt je založen na vyplnění, darování, přání našich seniorů. Nejedná se o drahé materiální dary, ale o přání, která našim seniorům udělají radost a sami si již netroufají je realizovat (např. setkání s někým, koho dlouho neviděli; výlet do rodného kraje; návštěva místa, kde strávili příjemné chvíle; prohlídka školy, kde studovali…atd.). Podrobné informace o projektu jsou již dostupné na nástěnkách v DS Háje. Projekt je založen na spolupráci se sponzory, kteří svůj sponzorský dar pojmou trochu netradičně.

Kulturní program:

Před 3 dny 02. 09. 2015, 15:00 hod.
FOTOGRAFIE ROMANA ALBRECHTA - GALERIE KORZO

Vernisáž fotografií Romana Albrechta uvede biskup Karel Herbst. V průběhu vernisáže zazní písně v podání šansoniérky Markéty Burešové.

Zítra 06. 09. 2015, 16:00 hod.
TAJEMSTVÍ SPOKOJENOSTI A ŠTĚSTÍ - KAPLE

Duchovní hledání a povídání o tajemství spokojenosti a o tom jak neklesat na mysli povede laický kazatel Církve bratrské p. Linzmajer

Za 4 dny 09. 09. 2015, 14:00 hod.
PÍSNIČKY PRVNÍ REPUBLIKY - SÁL

Písně vám zazpívá za doprovodu kytary pan Jiří Černohlávek

16. 09. 2015, 14:00 hod.
LETNICE - SÁL

Společenské odpoledne s hudebním doprovodem harmonikáře Jindry Kelíška. Bude Bingo a drobné občerstvení

17. 09. 2015, 10:00 hod.
BÁBOVKY - NOVÁ ERGOTERAPIE/SÁL

Oslava zářijových narozenin našich obyvatel

20. 09. 2015, 16:00 hod.
HLEDÁNÍ POMOCI PRO ŽIVOT - SÁL

Nedělní duchovní hledání a povídání povede kazatel Církve bratrské pan Robert Hart.

23. 09. 2015, 14:00 hod.
PÍSNIČKY Z MORAVY, Z ČECH - SÁL

Hudební představení Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce, ve kterém zazní písně Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, Františka Kmocha, Václava Bláhy a také staropražské a lidové písničky ze všech koutů naší vlasti

24. 09. 2015, 15:00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA - KOŠÍČKY Z PAPÍRU - NOVÁ ERGOTERAPIE

Odpolednem a výtvarnou aktivitou bude provázet paní Miriam Nováková.

29. 09. 2015, 13:00 hod.
VÝLET DO DENDROLOGICKÉ ZAHRADY

Procházka podzimní přírodou pro předem přihlášené účastníky

30. 09. 2015, 14:00 hod.
SETKÁNÍ S PANÍ HUDBOU - SÁL

Poslechová přednáška paní Králové na téma operní pěvkyně Jarmila Novotná

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.