Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než za týden 01. 10. 2014
Benefiční koncert pro Denní stacionář Parkinson

Srdečně vás zveme na benefiční koncert v klášteře kapucínu na Hradčenech, jehož výtěžek bude použit na zakoupení rehabilitačních pomůcek pro Denní stacionář Parkinson. Večery u kapucínů

Více než před týdnem 01. 08. 2014
Doprava do Denního stacionáře Parkinson

V rámci zkvalitnění služeb Denního stacionáře nabízíme od srpna prostřednictvím externího poskytovatele dopravu do Stacionáře i zpět domů. Cena je Kč 5,50/km nebo Kč 9,90/km, dle typu auta. V případě zájmu se můžete obracet na vedoucí Denního stacionáře paní Gítu Ruthovou, tel. 271 189 432 nebo 725 810 279.

Před 2 dny 01. 09. 2014
Volná kapacita v odlehčovací službě

Od 1. září nabízíme volná lůžka pro muže. Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek osobě, která pečuje o svého blízkého v jeho přirozeném sociálním prostředí (domácí prostředí) a zároveň zajistit prostřednictvím služby podporu a péči uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku potřebují pomoc jiné osoby.
Sluzba je poskytována na třílůžkovém pokoji a je možné ji využít na jeden den až tři měsíce.

Kulturní program:

Zítra 04. 09. 2014
Křečové žíly
14:00 reminiscenční místnost

Odborná přednáška MUDr. Jana Miklánka určená i pro širokou veřejnost.

Za 4 dny 07. 09. 2014
Než budeme sklízet, musíme správně vysévat a sázet
16:00 kaple

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církne bratrské p. Linzmajer

Více než za týden 11. 09. 2014
Tuzemský UM
11:00 zahrada

Čtvrtý ročník soutěžně – zábavného odpoledne s kulturním programem a občerstvením.
V odpoledních hodinách vystoupí Cimbálová muzika Michala Horsáka.
Srdečně jsou zváni přátelé i blizcí všech seniorů.

Více než za týden 17. 09. 2014
Setkání s paní hudbou
14:00 sál

Poslechová přednáška paní Králové, tentokrát na téma Marta Krásová.

Více než za týden 18. 09. 2014
Filmový klub Šeberov
14:00 sál

Filmová produkce s Církví Bratrskou spojená s malou diskuzí na vybrané téma

Více než za týden 21. 09. 2014
Některé nemoci moderního člověka a v čem je na ně lék
16:00 kaple

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské p. Linzmajer.

Více než za týden 23. 09. 2014
Květinové mandaly
14:30 nová ergoterapie

Společná výroba květinových mandal. Povede Miriam Nováková.

Více než za týden 24. 09. 2014
Pod našima okny teče vodička
14:00 sál

Hudební představení Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce, ve kterém zazní písně Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, Františka Kmocha, Václava Bláhy a také staropražské a lidové písničky za všech koutů naší vlasti.

Více než za týden 30. 09. 2014
Bábovky
10:00 nová ergoterapie

Oslava narozenin našich obyvatel.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.