Domov pro seniory Háje

Dobrý den!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než před týdnem 14. 04. 2014
Denní stacionář Centra Parkinson

Od pondělí 3. 3. 2013 probíhá v Domově rekonstrukce prostor denního stacionáře Centra Parkinson, který se bude otvírat v květnu tohoto roku. V případě zájmu o využití jeho služeb nás kontaktujte – stále nabízíme volná místa.

Více než před týdnem 21. 02. 2014
Domov pro seniory Háje získal certifikát ISO 9001:2008

Norma specifikuje základní požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky klientů, a které usilují o zvyšování spokojenosti klienta.

Kulturní program:

Před 4 dny 20. 04. 2014
Velikonoční nedělě a proč je noc velká?
16:00 sál

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské p. Linzmajer.

Včera 23. 04. 2014
Setkání s paní hudbou
14:00 sál

Poslechová přednáška paní Králové, tentokrát na téma Eduard Haken.

Dnes 24. 04. 2014
Tvořivé odpoledne
13:30 sál

Přijďte si vyrobit masku na Čarodějnický rej.

Za 5 dní 29. 04. 2014
Bábovky
10:00 Nová ergoterapie

Oslava dubnových narozenin našich obyvatel.

Za 6 dní 30. 04. 2014
ČARODĚJNICKÝ REJ
14:00 sál

Společenské odpoledne s hudebním doprovodem pana Máchy. Opět bude BINGO!

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.