Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Před 2 dny 30. 07. 2015
STAVEBNÍ PRÁCE NA BUDOVĚ A1, A2, A3

Od úterý dne 4. srpna 2015 probíhají v objektu Domova pro seniory Háje stavební práce na zateplení fasády budov A1, A2 , A3. Plánované dokončení je dne 30. října 2015. Vzhledem ke stavebním pracím dochází k postupným omezením a úpravám provozu v uvedených budovách. Aktuální informace o omezeních jsou umístěny v prostorách, ve kterých stavební práce probíhají. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VEDENÍ DOMOVA PRO SENIORY HÁJE

Více než před týdnem 02. 06. 2015
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

Nabídky na stavební práce „Zateplení objektů A1, A2, A3“ je možné podávat do 19. 6. 2015 do 14.00 hodin a to na adresu zadavatele.

Zadávací dokumentace

Více než před týdnem 20. 04. 2015
DAROVANÉ PŘÁNÍ

Nabízíme všem zájemcům partnerství v projektu „DAROVANÉ PŘÁNÍ“ Tento projekt je založen na vyplnění, darování, přání našich seniorů. Nejedná se o drahé materiální dary, ale o přání, která našim seniorům udělají radost a sami si již netroufají je realizovat (např. setkání s někým, koho dlouho neviděli; výlet do rodného kraje; návštěva místa, kde strávili příjemné chvíle; prohlídka školy, kde studovali…atd.). Podrobné informace o projektu jsou již dostupné na nástěnkách v DS Háje. Projekt je založen na spolupráci se sponzory, kteří svůj sponzorský dar pojmou trochu netradičně.

Kulturní program:

Za 4 dny 05. 08. 2015, 14:00 hod.
SETKÁNÍ S PANÍ HUDBOU - SÁL

Poslechová přednáška paní Králové na téma operní pěvec, barytonista Přemysl Kočí.

12. 08. 2015, 14:00 hod.
SRDCE NA DLANI - ZAHRADA

Slavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího pracovníka v přímé péči. Odpolednem bude provázet Jožka Zeman a vystoupí David Matioli.

16. 08. 2015, 16:00 hod.
STÁŘÍ KORUNOU ŽIVOTA - KAPLE

Nedělní duchovní hledání a povídání na téma STÁŘÍ. Budeme se společně zamýšlet nad tím, že stáří nemá být koncem života, ale jeho korunou. Odpoledne povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer. Dle možností bude zajištěn hudební doprovod s možností si i společně zazpívat.

19. 08. 2015, 14:00 hod.
VIKÝŘ JAROSLAVA SUCHÁNKA - SÁL

Srpnové setkání se zajímavými osobnostmi věnoval redaktor Jaroslav Suchánek vzpomínce na spisovatele Otu Pavla. O jeho dětství, tvorbě, o místech, kde žil, bude vyprávět Iva Vachková. Historička, češtinářka a také převoznice, z nezapomenutelného místa v Branově na Berounce, přinese jedinečné fotografie a přečte i několik ukázek z díla Oty Pavla.

20. 08. 2015, 10:00 hod.
BÁBOVKY - NOVÁ ERGOTERAPIE/SÁL

Oslava srpnových narozenin našich obyvatel.

26. 08. 2015, 14:00 hod.
NASHLEDANOU V LEPŠÍCH ČASECH - SÁL

Jan Vízner a Iveta Hrtánková vystoupí v komponovaném pořadu, plném písní a něžně úderné satiry z Osvobozeného divadla.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.