Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než před týdnem 02. 06. 2015
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

Nabídky na stavební práce „Zateplení objektů A1, A2, A3“ je možné podávat do 19. 6. 2015 do 14.00 hodin a to na adresu zadavatele.

Zadávací dokumentace

Více než před týdnem 20. 04. 2015
DAROVANÉ PŘÁNÍ

Nabízíme všem zájemcům partnerství v projektu „DAROVANÉ PŘÁNÍ“ Tento projekt je založen na vyplnění, darování, přání našich seniorů. Nejedná se o drahé materiální dary, ale o přání, která našim seniorům udělají radost a sami si již netroufají je realizovat (např. setkání s někým, koho dlouho neviděli; výlet do rodného kraje; návštěva místa, kde strávili příjemné chvíle; prohlídka školy, kde studovali…atd.). Podrobné informace o projektu jsou již dostupné na nástěnkách v DS Háje. Projekt je založen na spolupráci se sponzory, kteří svůj sponzorský dar pojmou trochu netradičně.

Více než před týdnem 30. 03. 2015
ZATEPLENÍ FASÁDY

Vážení obyvatelé, rodinní příslušníci a návštěvníci DS Háje, v pondělí dne 30. 3. 2015 začnou stavební práce na zateplení fasády budovy B. Plánované dokončení je dne 30. 6. 2015.

Vzhledem ke stavebním pracím dojde k omezením a úpravám provozu v budově B. O aktuálním stavu těchto omezení budeme pravidelně informovat.

Kulturní program:

Za 5 dní 08. 07. 2015, 14:00 hod.
HRAJE VÁM PAN MÁCHA - SÁL

Přijďte si poslechnout a zazpívat písně společně s panem Karlem Máchou.

15. 07. 2015, 14:00 hod.
SETKÁNÍ S PANÍ HUDBOU - SÁL

Poslechová přednáška paní Králové na téma operní pěvec, barytonista Přemysl Kočí.

19. 07. 2015, 16:00 hod.
BYL HUS REVOLUCIONÁŘ? - KAPLE

Nedělní duchovní hledání a povídání na téma JAN HUS, od jehož upálení na hranici právě uplynulo 600 let. Budeme se společně zamýšlet nad životem, dílem a odkazem Jana Husa jak pro věřící všech denominací tak i pro nevěřící. Odpoledne povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

22. 07. 2015, 14:00 hod.
DIVOKÁ AFRIKA - SÁL

Přednáška s promítáním na téma Afrika, africká příroda, ochrana afrických zvířat.

23. 07. 2015, 10:00 hod.
BÁBOVKY - NOVÁ ERGOTERAPIE/SÁL

Oslava červencových narozenin našich obyvatel.

29. 07. 2015, 14:00 hod.
SÓLO PRO HARMONIKU - SÁL

Harmonikář pan Machutka nám opět zpříjemní odpoledne hrou na harmoniku a zpěvem.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.