Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Dnes 01. 08. 2014
Doprava do Denního stacionáře Parkinson

V rámci zkvalitnění služeb Denního stacionáře nabízíme od srpna prostřednictvím externího poskytovatele dopravu do Stacionáře i zpět domů. Cena je Kč 5,50/km nebo Kč 9,90/km, dle typu auta. V případě zájmu se můžete obracet na vedoucí Denního stacionáře paní Gítu Ruthovou, tel. 271 189 432 nebo 725 810 279.

Před 2 dny 30. 07. 2014
Kadeřnictví

Od července můžete, opět v prostorách Domova, využívat služby kadeřnictví. Pro veřejnost je otevřeno vždy ve středu a ve čtvrtek od 10:00 do 18:00 a o víkendu na základě předchozího objednání. V případě zájmu volejte z Domova linku číslo 421 (paní Bělíková, tel. 271 198 421).

Dnes 01. 08. 2014
Letní vycházky do přírody

Každý čtvrtek, bude-li nám přát počasí, půjdeme na vycházku do nedalekého Milíčovského lesa. Vycházka je určena pro všechny obyvatele i jejich blízké. Pro ty, kteří se pohybují na vozíku, je zajištěna asistence.
V případě zájmu zapůjčíme hole na nordic walking.

Dnes 01. 08. 2014
Volná kapacita v odlehčovací službě

Od 1. srpna nabízíme volná lůžka pro ženy i muže. Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek osobě, která pečuje o svého blízkého v jeho přirozeném sociálním prostředí (domácí prostředí) a zároveň zajistit prostřednictvím služby podporu a péči uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku potřebují pomoc jiné osoby.
Služba je poskytována na dvoulůžkových pokojích a jednom třílůžkovém a je možné ji využít na jeden den až tři měsíce.

Kulturní program:

Za 5 dní 06. 08. 2014
Křížová cesta
sál/kaple

Slavnostní představení uměleckého díla, které vytvořily obyvatelky našeho Domova a získaly za něj ocenění na přehlídce v Lysé nad Labem. Mluveným slovem bude provázet pan Daniel Smetana, farář Českobratrské církve evangelické.

Více než za týden 12. 08. 2014
Až nás cesty svedou
14:00 sál

Jiřina Hennlichová vystoupí v komponovaném pořadu slova a hudby, který je věnován hudebnímu skladateli Karlu Valdaufovi.

Více než za týden 13. 08. 2014
Dožínky
14:00 sál

Společenské odpoledne s malým občerstvením, reprodukovanou hudbou a soutěžemi. Opět bude bingo!

Více než za týden 17. 08. 2014
Buď dobré mysli
16:00 kaple

Nedělní duchovní hledání a povídání o tom, kde můžeme hledat povzbuzení, pomoc a naději ve složitých životních bouřích, nemocech a starostech. Odpoledne povede laický kazatel Církve bratrské Z. Linzmajer. Dle možností bude zajištěn hudební doprovod s možností společně si zazpívat.

Více než za týden 20. 08. 2014
Srdce na dlani
14:00 předsálí

Slavnostní vyhlášení sedmifinále ankety pořádáné Magistrátem hl. m. Prahy. Vystoupení pěveckého dua Martha a Tena Elefteriadu.

Více než za týden 27. 08. 2014
Aktivizační odpoledne
14:00 zahrada

Čtení z knížek Karla Čapka a poslech swingových i jiných melodií. Odpoledne v zahradě vám zpříjemní pracovníci sociálně aktivizačního oddělení. Pouze za příznivého počasí.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.