Domov pro seniory Háje

Dobrý den!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než před týdnem 29. 01. 2016
DAROVANÉ PŘÁNÍ

Nabízíme všem zájemcům partnerství v projektu „DAROVANÉ PŘÁNÍ“ Tento projekt je založen na vyplnění, darování, přání našich seniorů. Nejedná se o drahé materiální dary, ale o přání, která našim seniorům udělají radost a sami si již netroufají je realizovat (např. setkání s někým, koho dlouho neviděli; výlet do rodného kraje; návštěva místa, kde strávili příjemné chvíle; prohlídka školy, kde studovali…atd.). Projekt je založen na spolupráci se sponzory, kteří svůj dar pojmou trochu netradičně. Vítáme nejen finanční podporu, ale i například osobní účast ve formě průvodcovství. Tento projekt se i díky pomoci sponzorů podařilo v roce 2015 uskutečnit a všem, kteří se do tohoto projektu zapojili, se jejich přání vyplnilo. VĚŘÍME, ŽE SE NÁM TO SPOLEČNĚ PODAŘÍ I V ROCE 2016 Kontaktní osoba: Michaela Menoušková

Kulturní program:

Před 6 dny 07. 02. 2016, 15:00 hod.
VĚČNOST ZAČÍNÁ NA ZEMI - KAPLE

Nedělní duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

Před 2 dny 11. 02. 2016, 10:00 hod.
MEZI NÁMI - SÁL

Tvůrčí setkání s dětmi z MŠ Křejpského.

Zítra 14. 02. 2016, 15:00 hod.
PROČ VĚDEC VĚŘÍ V BOHA? - KAPLE

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církve bratrské pan Zdeněk Linzmajer.

Za 4 dny 17. 02. 2016, 14:00 hod.
VIKÝŘ JAROSLAVA SUCHÁNKA - SÁL

Hosty Jaroslava Suchánka tentokrát budou, knihkupec, spisovatel a výborný vypravěč pan Vratislav Ebr a klavíristka Marie Nosková.

Za 5 dní 18. 02. 2016, 10:00 hod.
BÁBOVKY - NOVÁ ERGOTERAPIE

Oslava únorových narozenin našich obyvatel.

Za 5 dní 18. 02. 2016, 14:00 hod.
VOLBY DŮVĚRNÍKŮ - SÁL

Zveme vás všechny k volbám důvěrníků. Bude i malé pohoštění.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.