Domov pro seniory Háje

Dobrý večer!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Kulturní program:

Před 4 dny 27. 01. 2015
BESEDA S KARDINÁLEM DOMINIKEM DUKOU - SÁL 11:00 hod.

Zveme vás na setkání s kardinálem Dominikem Dukou.

Před 3 dny 28. 01. 2015
HRAJE VÁM PAN MÁCHA - SÁL 14:00 hod

Vaše oblíbené písně vám zahraje a zazpívá pan Karel Mácha.

Před 2 dny 29. 01. 2015
DOPOLEDNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY - SÁL 10:00hod.

KINSKI TRIO, ve složení housle, violoncello a klavír, vám zahraje skladby J. Haydna, L. van Beethowena, A Dvořáka, J. Suka a dalších skladatelů.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.