Domov pro seniory Háje

Dobré ráno!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než před týdnem 01. 08. 2014
Doprava do Denního stacionáře Parkinson

V rámci zkvalitnění služeb Denního stacionáře nabízíme od srpna prostřednictvím externího poskytovatele dopravu do Stacionáře i zpět domů. Cena je Kč 5,50/km nebo Kč 9,90/km, dle typu auta. V případě zájmu se můžete obracet na vedoucí Denního stacionáře paní Gítu Ruthovou, tel. 271 189 432 nebo 725 810 279.

Více než před týdnem 30. 07. 2014
Kadeřnictví

Od července můžete, opět v prostorách Domova, využívat služby kadeřnictví. Pro veřejnost je otevřeno vždy ve středu a ve čtvrtek od 10:00 do 18:00 a o víkendu na základě předchozího objednání. V případě zájmu volejte z Domova linku číslo 421 (paní Bělíková, tel. 271 198 421).

Více než za týden 01. 09. 2014
Volná kapacita v odlehčovací službě

Od 1. září nabízíme volná lůžka pro muže. Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek osobě, která pečuje o svého blízkého v jeho přirozeném sociálním prostředí (domácí prostředí) a zároveň zajistit prostřednictvím služby podporu a péči uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku potřebují pomoc jiné osoby.
Sluzba je poskytována na třílůžkovém pokoji a je možné ji využít na jeden den až tři měsíce.

Kulturní program:

Za 4 dny 27. 08. 2014
Srdce na dlani
14:00 předsálí

Slavnostní vyhlášení semifinále ankety pořádáné Magistrátem hl. m. Prahy. Vystoupení pěveckého dua Martha a Tena Elefteriadu.

Za 5 dní 28. 08. 2014
Bábovky
10:00 nová ergoterapie

Oslava narozenin našich obyvatel.

Více než za týden 04. 09. 2014
Křečové žíly
14:00 reminiscenční místnost

Odborná přednáška MUDr. Jana Miklánka určená i pro širokou veřejnost.

Více než za týden 07. 09. 2014
Než budeme sklízet, musíme správně vysévat a sázet
16:00 kaple

Duchovní hledání a povídání povede laický kazatel Církne bratrské p. Linzmajer

Více než za týden 11. 09. 2014
Tuzemský UM
11:00 zahrada

Čtvrtý ročník soutěžně – zábavného odpoledne s kulturním programem a občerstvením. V odpoledních hodinách vystoupí Cimbálová mizika Michala Horsáka.
Srdečně jsou zváni přátelé i blizcí všech seniorů.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.