Domov pro seniory Háje

Dobrý večer!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Více než před týdnem 01. 07. 2014
Letní vycházky do přírody

Každý čtvrtek, bude-li nám přát počasí, půjdeme na vycházku do nedalekého Milíčovského lesa. Vycházka je určena pro všechny obyvatele i jejich blízké. Pro ty, kteří se pohybují na vozíku, je zajištěna asistence.
V případě zájmu zapůjčíme hole na nordic walking.

Více než před týdnem 01. 07. 2014
Volná kapacita v odlehčovací službě

Od 1. července nabízíme volná lůžka pro ženy i muže. Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek osobě, která pečuje o svého blízkého v jeho přirozeném sociálním prostředí (domácí prostředí) a zároveň zajistit prostřednictvím služby podporu a péči uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku potřebují pomoc jiné osoby.
Služba je poskytována na dvoulůžkových pokojích a je možné ji využít na jeden den až tři měsíce.

Kulturní program:

Více než před týdnem 16. 07. 2014
Melodické písně modrého Jadranu
14:00 sál

Zpěvačka Anna Kordić vám zazpívá chorvatské písně.

Před 4 dny 20. 07. 2014
Kdo je náš bližní?
16:00 kaple

Nedělní duchovní hledání a povídání o tom, kdo jsou naši bližní lidé. Povídání bude ilustrováno biblickým příběhem-podobenstvím o milosrdném Samaritánovi. Odpoledne povede laický kazatel Církve bratrské Z. Linzmajer. Dle možností bude zajištěn hudební doprovod s možností si i společně zazpívat.

Včera 23. 07. 2014
Sólo pro harmoniku
14:00 sál a kaple

Harmonikář pan Machutka nám opět zpříjemní odpoledne hrou na harmoniku a zpěvem.

Za 5 dní 29. 07. 2014
Bábovky
10:00 nová ergoterapie

Oslava narozenin našich obyvatel.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.