Domov pro seniory Háje

Dobrý večer!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Za týden 08. 10. 2014
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 8. října 2014 se v DS Háje uskuteční „Den otevřených dveří“. Zájemci si mohou prohlédnout prostory Domova, shlédnout prezentaci v sále a získat informace o poskytovaných službách. Prohlídky, vedené pracovníkem sociálního oddělení, začínají v 9:30 hod. a ve 14:00 hod.

Více než za týden 10. 10. 2014
Informace k volbám do Zastupitelstva městské části Praha 11

Volební komise přijde do DS Háje 10. října 2014 v odpoledních hodinách. Vzhledem k tomu, že se jedná o volby do Zastupitelstva městské části Prahy 11, mohou v budově DS Háje volit pouze osoby s trvalým bydlištěm na adrese DS Háje. Osoby, které mají trvalé bydliště v jiné městské části, mohou volit pouze v místě trvalého bydliště. V těchto volbách se nelze nahlásit k zápisu do seznamu ani volit s voličským průkazem.

Bližší informace vám podají sociální pracovnice – telefonní linky 412 a 413.

Kulturní program:

Více než před týdnem 23. 09. 2014
Květinové mandaly
14:30 nová ergoterapie

Společná výroba květinových mandal. Povede Miriam Nováková.

Před týdnem 24. 09. 2014
Pod našima okny teče vodička
14:00 sál

Hudební představení Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce, ve kterém zazní písně Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého, Františka Kmocha, Václava Bláhy a také staropražské a lidové písničky za všech koutů naší vlasti.

Včera 30. 09. 2014
Bábovky
10:00 nová ergoterapie

Oslava narozenin našich obyvatel.

Dnes 01. 10. 2014
DENDROLOGICKÁ ZAHRADA V PRŮHONICÍCH

Pojďme se projít podzimní přírodou. Odjezd v 13:00 hod. od vrátnice DS Háje.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.