Domov pro seniory Háje

Dobrý den!

V Domově pro seniory Háje poskytujeme seniorům komplexní sociální služby a dlouhodobě se snažíme o vytvoření příjemného prostředí pro důstojný a aktivní život ve stáří.

Podporujeme soběstačnost klientů, pomáháme jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a obnovovat či upevňovat komunikaci s rodinou.

Mezi služby, které poskytujeme a zdokonalujeme od roku 1994, patří ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, sociální péče, služby fyzioterapie, aktivizace (kulturní a zájmová činnost) a další služby – například kadeřnictví, kavárna s obchodem, pedikúra. Naším zřizovatelem je hlavní město Praha.

Kapacita našeho domova umožňuje celoroční péči o 220 trvale ubytovaných klientů, návštěvníky denního stacionáře Parkinson a klienty odlehčovacích služeb. Náš areál tvoří tři propojené budovy vytvářející atrium. Budovy jsou rozděleny na sedm stanic zdravotní a sociální péče. Oblíbenou součástí domova je velký společenský sál, knihovna s malou kulturní místností a ZOO koutek. Pobyt našim klientům zpříjemňují dvě snadno přístupné zahrady – otevřené atrium uvnitř budovy a zahrada osázená stromy, keři a květinami, která budovu obklopuje zvenku.

Domov pro seniory se nachází na okraji sídliště Jižní Město nedaleko Milíčovského lesa a rybníků. Jeho poloha umožňuje krásné procházky do přírody, ale i skvělé dopravní spojení z ostatních částí Prahy a blízkých středočeských obcí.

Aktuality:

Před 2 dny 25. 11. 2014
VÝMĚNA OKEN

„V souvislosti se zateplením budovy B je v současnosti prováděna výměna všech oken a balkonových dveří na budově B.

Výměna oken začíná na podlaží B2 a dále pokračuje přes podlaží B1 a B0 až po suterén a bude dokončena dne 8.12.2014.

Omlouváme se za případné komplikace způsobené těmito pracemi.

Výměna oken probíhá za provozu a proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách, kde výměna oken probíhá.“

Kulturní program:

Včera 26. 11. 2014
SETKÁNÍ S PANÍ HUDBOU - SÁL 14:00 hod.

Poslechová přednáška paní Králové, tentokrát na téma Libuše Domanínská.

Za 6 dní 03. 12. 2014
HUDEBNÍ MLÁDÍ - SÁL 14:00 hod.

Adventní čas vám zpříjemní svým vystoupením studentky sólového zpěvu a hry na příčnou flétnu.

Za týden 04. 12. 2014
ADOLF BORN - GALERIE KORZO 15:00 hod.

Domov pro seniory Háje vás zve na vernisáž výstavy akademického malíře, kreslíře, ilustrátora, animatora, pana Adolfa Borna. Průvodní slovoProf. PhDr. František Dvořák, historik V rámci vernisáže je připraven doprovodný program v podání RANDOM QUARTET a občerstvení.

Časopis Hájek:

Všechna čísla našeho měsíčního zpravodaje vydaná od roku 2013.